2007.12.06. 13:51 Postás Kupa

Kiírás - Invitation


Postás Kupa

2008. április 12-13. Táborfalva

2 napos nemzetközi tájfutó verseny

Postás Cup

12th-13th April 2008. Táborfalva

2 day international orienteering event


Rendező

Postás SE Tájfutó Szakosztály, 1149 Budapest, Róna u. 86-100.
TÁJREND SE, 1172 Budapest, III. u. 21.

Versenyforma

2 fordulós, egyéni, nappali, első nap az FN21 kategóriákban középtávú, a többi kategóriában és második nap minden kategóriában normáltávú verseny, összesített eredménnyel. Mindkét nap rangsoroló, a második nap kiemelt rangsoroló verseny.

Terep

A verseny terepe a Duna-Tisza közi homokhátság ÉNY-i részén 120-140 méter tszf. magasságban helyezkedik el. A felszínt jórészt kötött futóhomok alkotja. A szél által kialakított homokbuckák változatos domborzatot hoztak létre. A terep egy része a már 1999-ben is megismert, technikailag igen nehéz gödrös-szabdalt terület, ez látható a mellékelt térképrészleten. Az új, eddig tájfutó versenyen még nem használt homokbuckás, borókával borított terület, mint a Natura 2000 hálózat része, természetvédelmi oltalom alatt áll.

A növénytakaró igen változatos: borókások, fenyőerdők és helyenként tölgy- és akácerdők váltogatják egymást, amelyet helyenként nagyobb méretű tisztások és változatos növényzetű ligetesek szakítanak meg.

Térkép

1:10 000 méretarányú, helyesbítve 2008-ban.


Organiser

 

Postás SE Orienteering Section, 1149 Budapest, Róna u. 86-100.
TÁJREND SE, 1172 Budapest, III. u. 21.

Race format

2 day, individual normal distance competition with combined results. In the M/W21E class the first day is middle distance. Both days are Hungarian ranking events.


Terrain

The event takes place between the rivers Danube and Tisza at 120-140 m height on sandy soil.  The surface sand is bound by vegetation.  The dunes created by the wind produced an area of varied relief.  One part of the competition area has been used in 1999, technically complex sand dune terrain.  The attached map sample is typical of this area.  The new area is covered in juniper forest, with no paths or roads and is part of the Natura 2000 chain under environmental protection.

 


The vegetation is varied: juniper, pine, oak and acacia forest is mixed with the occasional large clearing and semi-open areas of mixed cover.


Map

Map: Scale: 1:10 000 scale, surveyed in 2008.

NEVEZÉS

Határidő: 2008. március 20.
Cím:  Riczel Zsuzsanna,
        2145 Kerepes, Wéber Ede park 50.
Tel:  06-28-481-686, 06-20-949-43-78
e-mail: rijo@t-online.hu

 

Nevezni lehet az MTFSZ online nevezőrendszerén, az ENTRY-n keresztül: http://entry.mtfsz.hu/

E-mailen történő nevezés esetén kérjük megadni a versenyző nevét, születési dátumát, rajtengedély számát, minősítését, rangsor helyét és a kategóriát. Külföldi nevezők adják meg az SI dugókájuk számát is. Az e-mailen küldött nevezéseket 48 órán belül visszaigazoljuk, ha ez nem történik meg, kérjük a nevezést megismételni.

Nevezést 1 napra is elfogadunk, de az eredményhirdetés és díjazás az összetett eredmény alapján történik.


KÖLTSÉGEK

Részvételi költség a nevezési határidőig:
FN14-60
           3400 Ft/fő/2 nap
FN -10, 12        1700 Ft/fő/2 nap    
N60, F65-         1700 Ft/fő/2 nap

Határidő utáni nevezés:         
FN14-60           3900 Ft/fő/2 nap                 
FN -10, 12        2200 Ft/fő2 nap    
N60, F65-         2200 Ft/fő/2 nap

Helyszíni nevezés (április 10-től):         
FN14-60           4400 Ft/fő/2 nap                 
FN -10, 12        2700 Ft/fő2 nap    
N60, F65-         2700 Ft/fő/2 nap

 

Nyílt                 900 Ft/fő/nap

Módosítás (minden kategóriában)
nevezési határidő után: 500 Ft,
jelentkezéskor 1000 Ft

A költségeket jelentkezéskor kell kifizetni. 

A versenyt a SPORTident elektronikus pontérintési rendszerrel rendezzük. Külföldi versenyzőknek nevezéskor a dugóka sorszámát is meg kell adni!

Jelentkezéskor kell befizetni a SPORTident dugóka bérleti díját is, amely 200 Ft/fő/nap.

SZÁLLÁS                                                 

Kollégium: 1700 Ft/fő/éjszaka,
tornaterem
(csak szombatra): 700 Ft/fő/éjszaka

A szálláshelyek Örkényben vannak. A szállásköltségeket a visszaigazolás szerint kell fizetni.

A kollégiumi férőhelyek korlátozott számban (max. 110 fő) állnak rendelkezésre, ezért azt a jelentkezések sorrendjében fogjuk feltölteni. A kollégium betelte után csak a környékbeli motelek, illetve panziók állnak rendelkezésre 2 000-2 500 Ft /fő/ éjszaka árban.

Szállítást nem tervezünk.

JELENTKEZÉS

április 10-én, 17-18 óráig: Postás SE Sporttelepe
1149 Budapest, Róna u. 86-100.
április 12-én, 9-11 óráig: a Célban

Díjak:
Az összetett verseny 1-3. helyezettjei valamennyi kategóriában érmet és tiszteletdíjat kapnak.

„0” idők:    1. nap:12 óra             2. nap: 10 óra 

Kiegészítő rendezvény: Trail-O verseny.
Cseh Trail-O VB kiemelt válogató verseny.
Időpont: április 12.
„0” idő: 15 óra. 

Nevezési díj: 600 Ft, helyszínen felárral. 

Nevezés: Postás Kupa határidői szerint.  Válogatásban érdekelteknek kötelező előre nevezni.

ENTRY

Closing date: 20th march 2008.
Adress:  Zsuzsanna  Riczel ,
              2145 Kerepes, Wéber Ede park 50.
Phone:  +36-28-481-686, +36-20-949-43-78
e-mail: rijo@t-online.hu

On-line: by using the system on the Hungarian Orienteering Federation’s website on http://entry.mtfsz.hu/

If using e-mail for entries please state the following: competitotr’s name, birth date, and class.  Foreign competitors should also add their SI number.  E-mail entries will be acknowledged within 48 hours, if not received please repeat entry!

We will accept entries for 1day only, but all results and prizes will only be announced and awarded on the basis of combined 2 day results.

FEES

Entry fees until the closing date:
MW14-60       3.400.- Ft/pers/2 days
MW -10, 12    1.700.- Ft/pers/2 days
W60, M65-     1.700.- Ft/pers/2 days

Entries after closing date:
MW14-60       3.900.- Ft/pers/2 days
MW -10, 12    2.200.- Ft/pers/2 days
W60, M65-     2.200.- Ft/pers/2 days

Entry on the day (from April 10th):    
MW14-60       4.400.- Ft/pers/2 days 
MW -10, 12    2.700.- Ft/pers/2 days
W60, M65-     2.700.- Ft/pers/2 days

Open                   900.- Ft/person/day

Changes (in all categories)
made after the closing date: 500.- Ft,
at registration: 1.000.-Ft

All fees are payable at registration.

The event will use the SPORTident electronic punching system. All competitors with their own e-card should notify their SI number when entering.

For those hiring an e-card, rental fees are 200Ft/person/day, which is payable at registration.

ACCOMMODATION

Youth Hostel: 1,700 Ft/person/night
Sports Hall: (Saturday only) 700 Ft/person/night

Both places are in Örkény.

Space at the Youth Hostel is limited to 110, therefore we will accept bookings on a "first come first served" basis.  Once full, accommodation is available in nearby motels and guesthouses for 2 000-2 500 Ft/person/night.


Transport
: we are not planning to provide any. 

REGISTRATION

10th April 5pm - 6pm, Postás SE Sports ground,
1149 Budapest, Róna u. 86-100.
12th April 9am - 11am, At the Finish Area

Prizes: The first three placed competitors in all classes based on combined results will receive medals and prizes.

Base times:   Day 1: 12 midday    Day 2: 10 am

Trail-O competition: 2008 WTOC selection event for Hungarian Trail-O competitors
Date:  12th April. 
Base time:  3pm.  
Entry fee: 600Ft, on the day higher.
Entry:  as laid out for Postás Cup.  Those interested in selection must pre-enter.

 

Kategóriák 
F/M 21 E, A, B, BR (short), C
F/M 20 A
F/M 18 B, C
F/M 16 B
F/M 14 B, C
F/M 12 C
F/M 10 C
F/M  -10 D (szalagozott-taped route)
F/M 35 A, BR
F/M 40 B
F/M 45 B
F/M 50 B
F/M 55 B
F/M 60 B
F/M 65 B
F/M 70 B     
F/M 75 B 
Categories
N/W 21 E, B, BR(short), C
N/W 20A
N/W 18 B, C
N/W 16 B
N/W 14 B, C
N/W 12 C
N/W 10 C
N/W  -10 D (szalagozott-taped route)
N/W 35A
N/W 40 B   
N/W 45 B       
N/W 50 B
N/W 55 B
N/W 60 B         
Nyílt kezdő - Open beginner 
Nyílt technikás - Open technical 
Gyermek szalagozott pályák -
Children’s competition