2008.04.04. 22:51 Postás Kupa

Értesítő - Final informations

 
 
 

 Jelentkezés

- április 10-én (csütörtök): 17.30-18.30 óráig a Postás
  SE Sporttelepén, a főépület társalgójában.
  Budapest, XIV. Róna u. 86-100.
- április 12-én (szombat):    9-11 óráig a
  versenyközpontban (Cél)  

- a nevezési díjat jelentkezéskor kell befizetni a
  benevezett versenyzők után
- nevezés módosításokat és új nevezéseket csak a
  rajtlista adta kereteken belül tudunk elfogadni

- helyszíni nevezések költsége (április 10-től):
  4400 Ft/fő/2 nap (FN 14-60),
  2700 Ft/fő/2 nap (FN –10,12, N60, F65-),
  nyílt 900 Ft/fő/nap .

- módosítás nevezési határidő után:
  500.-Ft/fő/2 nap,
  jelentkezéskor 1000.-Ft/fő/2 nap

- a módosításokat a jelentkezéskor kapott űrlapon kell
  megadni

- a versenyt elektronikus pontérintő (SI) rendszerrel
  rendezzük. Akinek nincs saját dugókája, annak 200
  Ft/fő/nap dugóka bérleti díjat kell fizetni
  jelentkezéskor. 14 év alatt a dugóka bérlés ingyenes.

- kevés számú nevezés miatt az alábbi kategóriákat
  megszüntettük, az ide nevezett versenyzőket
  máskategóriába soroltuk be:

F10C
F18C
N10C
N21A
N35Br

->
->
->
->
->

F12C
F18B
N12C
N21E
N21Br


- Az N60-as kategóriát a kellő számú nevezés miatt
  szétbontjuk N60-ra  és N65-re.

- NYÍLT kategóriába a verseny céljában, pótdíj nélkül
  lehet jelentkezni szombaton 13 óráig, vasárnap 11
  óráig.

Szállás
A szálláshelyek elfoglalása csak a jelentkezéskor kapott szállásjegyek bemutatásával lehetséges. A szállásköltségeket jelentkezéskor kell fizetni.

Szálláshelyek:
Kollégium: 1. Pálóczi Horváth I. SZKI,  Örkény, Fő út
                         5-7.
                    2. Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola
                        Kollégiuma, Dabas, József Attila u. 107.
                       (csak szombat)    
Tornaterem: Huszka Hermina Általános Iskola,
                       Örkény, Bartók Béla u. 53.
                       (csak szombat)

A szombati szállások 17 órától foglalhatók el és vasárnap reggel 8 óráig kell elhagyni azokat.

Utazás a versenyre
A Cél és a Versenyközpont mindkét napon azonos helyen található: az 5-ös országút táborfalvai elágazásától 4 km-re DNY-ra.

A Cél megközelítése
A gépjárművel érkezők a az 5-ös úton a táborfalvai elágazásig közlekedjenek, majd onnan az Örkénytábor irányába vezető úton érhetik el a célt, a verseny útjelző tábláinak figyelembevételével.

Parkolás a Cél közelében a kijelölt parkolóhelyen.

Ide kattintva megtekinthető a GoogleMaps által javasolt útvonal Budapest irányából

Registration

- 10th April (Thursday) 5:30-6:30 p.m. Postás Sport
  Club's sports field (in the central building)
  Budapest 14th district, Róna u. 86-100.
- 12th April (Saturday)  9-11 a.m. in the Event
  Centre/Finish area

- entry fees must be paid at the Registration as per
  the entries.
- changes and new entries can be accepted only
  within the limits of the existing start list.

- entry fees at registration are (from 10th April):
  HUF 4.400/person/2days (MW 14-60),
  HUF 2.700/person/2days (MW -10,12, W60, M65-),
  HUF 900/person/day Open.

- the cost of changes after the entry closing date:
  HUF 500/person/2days,
  at Registration HUF 1.000/person/2days.

- changes must be submitted on the forms received
  at the Registration desk.

- the event will be run with the Sport Ident electronic
  punching system.  Participants who do not have
  their own e-card may hire one at a fee of HUF
  200/person/day at Registration.
  Free e-card hire for competitors under age 14.

- due to insufficient entries the classes below have
  been cancelled and the competitors transferred
  to the following classes:

F10C
F18C
N10C
N21A
N35Br

->
->
->
->
->

F12C
F18B
N12C
N21E
N21Br


- the W60 category, thanks to the satisfactory
  number of entries, was divided into W60 and
  W65.

- entries for the OPEN category can be made at the
  Finish area without surcharge til 13 p.m. on
  Saturday, and til 11 a.m. on Sunday.                          

Accommodation
Any accommodation can only be taken up by showing the voucher received at Registration. The accommodation fees have to be paid at Registration. 

Locations of the accommodations:
Student hostel : 1. Pálóczi Horváth I. SZKI,  Örkény,
                                  Fő út 5-7.
                             2. Kossuth Zsuzsanna Szakképző
                                  Iskola Kollégiuma,
                                  Dabas, József Attila u. 107.
                                  (Saturday only)
Hard floor – sport hall: Huszka Hermina Általános
                                          Iskola,
                                         Örkény, Bartók Béla u. 53.
                                         (Saturday only)

The accommodations on Saturday can be taken up from 5pm and has to be vacated by 8.30 Sunday morning.

Travelling to the event
The Finish and Event Centre are in the same place both days: 4km south-west from the junction of main road nr. 5 near Táborfalva.

Getting to the Event Centre
Travelling by car drive to the junction of main road nr. 5 near Táborfalva. From there proceed on following the road towards the direction of Örkénytábor. The route will be signed.

Parking will be near to the Finish, please park in the marked area!

Click here to see the location in GoogleMaps
(with route recommendation from Budapest)

  „0” idő: 1. nap: 12.00 óra, 2. nap: 10.00 óra

Öltözködés, ruhaelhelyezés, tisztálkodás: a célban elhelyezett öltözősátrakban.
            
Rajt megközelítése: A rajtok mindkét napon ugyanazon a helyen vannak.

Cél-Rajt: 570 méter, kék-fehér szalagozás
    
A jelentkezéskor kapott rajtszámokat viselni kell.

Térkép:  M = 1 : 7 500 és 1 : 10 000 méretarányú, 2 m-es alapszintközzel, 4 színnyomású, IOF normák szerint helyesbítve 2008-ban. Az tájoló vonalak színe fekete. A térképeknek a rajtban fóliatasakot biztosítunk.

A térképek mérete:
1:10 000: 25 x 42 cm  és 25 x 20 cm,
1:7500: 20 x 32 cm és 20 x 30 cm

Mindkét napon 1:7.500 a térképek méretaránya az alábbi kategóriákban: FN 10D, 12C, 14C, N40-től N65-ig és F45-től F75-ig, nyílt T, nyílt K.
A többi kategória 1:10.000 méretarányú térképpel versenyez.  

Az ellenőrzőpontok megnevezése (szimbol) és kódja: a rajtban vehető fel, a térképen nincs pontmegnevezés.

A pontérintés igazolása: a SportIdent elektronikus pontérintő rendszerrel. Ha az ellenőrzőlámpa nem villan, a szúróbélyegzővel kell szúrni. Az ellenőrzőpontokon szórócédulát is elhelyeztünk.

Az első napon a terepen a Trail-O verseny pontjai is kint vannak, de azok a bója felett kék szalaggal vannak jelölve és sem SI doboz, sem szúróbélyegző nincs az állványokon.

Frissítő: a 10 km-nél hosszabb pályákon hűsítőpont van a térképen jelölt helyen.

Nyílt kategória
Az előre nevezettek és a helyszínen jelentkezők is a verseny 60. percétől a rajtidő végéig indulhatnak tetszésszerinti időben, legfeljebb 1 perces időközzel. A nyílt kategória is SPORTident elektronikus rendszerrel kerül lebonyolításra, indulásnál a rajtidőt az SI rajtdoboza adja. Nyílt kategóriában rajtlista nem készül és összesített eredményt sem számolunk, eredményhirdetést nem tartunk, de az eredményeket közzé tesszük.

A gyermekek számára szalagozott pályán versenyt rendezünk.  Jelentkezés az első nap 13 óráig, a 2. nap 11 óráig  a Célban. Befutáskor minden gyermek ajándékot kap, külön eredményhirdetést nem tartunk.

Eltévedt versenyzők É-i irányban haladva a terep szélén található vasútvonalat vagy kerítést érhetik el, amely mellett a Célba juthatnak. A Cél értesíthető a 06-20-949-43-78 mobil telefonszámon.

Eredményhirdetés a 2. napon 13.30 órakor kezdődik. Az F60B kategória legjobb magyar versenyzője nyeri a Korik Andor emlékversenyt.

Egyéb fontos információk
- Ajánlás: felhívjuk a versenyzők figyelmét, hogy a terep
  rendkívül részletgazdag, technikailag nehéz részei
  figyelmes térképolvasást igényelnek, óvatosan
  haladjunk. :-)
- A terepen több tanya van, igyekezzünk azokat
  elkerülni, mert kutyák őrzik azokat. A versenyről
  minden tanyát értesített Ladánybene Önkormányzata.
- A romos tanyák udvarán fedetlen kutak is
  előfordulnak, fokozott figyelemmel haladjunk, kerüljük
  el ezeket a tanyákat is.
- A terepet északról katonai létesítmények kerítése
  határolja és a Cél közelében is ilyen létesítmény van.
  Tilos a kerítéseket megközelíteni ill. azokon átmászni.
- A terepen több helyen fakitermelés folyik  fokozott
  figyelemmel haladjunk!
- A vadállomány megóvása érdekében a terepre kutyát
  kivinni nem szabad és a Célban is pórázon kérjük
  tartani őket. 
- A Célban, a Parkoló területén, a terep bármely részén
  a rendezőség, az erdészet és a honvédség is
  szigorúan tiltja a dohányzást, tűzrakást és nyílt láng
  használatát.
- Ügyeljünk a szálláshelyek és versenyközpont
  létesítményeinek épségére, rendjére és tisztaságára.
- A célban büfé üzemel hideg, meleg ételekkel.
- A verseny 2. napján kerül megrendezésre a dr.
  Szentgyörgyi Imre emlékverseny, amely az üzemi
  tájfutó bajnokság első fordulója. Ezen csak postás és
  hírközlési dolgozók és iskolák tanulói állhatnak
  rajthoz.
– Ismét sor kerül a szlovák-magyar szenior találkozóra.
  Az első napi eredmények alapján a második napon
  mérik össze erejüket a két ország legjobb szenior
  versenyzői.
- A versenyen mindenki saját felelősségére indul.

Trail-O verseny
Időpont: április 12. szombat  „0” idő: 15 óra
Parkolás: mozgássérülteknek a Rajt közelében.
A versenyről külön tájékoztató készül, a Postás kupa honlapján olvasható április 9-én.

Szeretettel várunk mindenkit!
Base time: Day 1: 12.00 pm, Day 2: 10.00 am

Changing, clothing depository and washing facilities:
In the changing tents set up in the Finish area.

To the starts: The starts situated in the same place on both days.

Distance to start: 570m marked with blue-white tape.

The start numbers received at Registration have to be worn.

Map:  1:7 500 and 1:10 000 scale, 5m contour intervals, 4 colour. Surveyed in 2008 according to IOF specification. The color of the north lines is black. Plastic map bags will be available at the Start.

Size of the maps:
1:10 000: 25 x 42 cm  and 25 x 20 cm,
1:7500: 20 x 32 cm and 20 x 30 cm

Categories MW 10D, 12C, 14C, W40 and above, M45 and above, and the Open classes will use the map scaled 1:7.500. All other classes will use the map scaled 1:10.000.

Control descriptions are available on loose sheets in the start. Self service. They are NOT printed on the maps!
 
Control punching system
The control posts are equipped with electronic punching system (SportIdent) and the location is marked with small pieces of paper. If the control lamp does not flash please use the punch.

On the first day controlls belonging to the Trail-O event will also be persent on the competition terrain. These are marked with a blue stripes and they have no punching units on them.

Refreshment points
On courses longer than 10 km refreshment points will be provided. Their location is marked on the map.

Open category
Both the pre-entered and those entering on the day can start any time between the 60th minute and the end of the start period, leaving a minimum of 1 minute start interval.  The Open class will also use the SPORTident electronic timing system: please punch the start box as you start!  We will not prepare an Open start list, we will not add together the results of the two days and there will not be a result ceremony either.  However, we will publish the Open results with all the other results.

There will be a Children’s race on marked courses:  Registration is open until 1 pm on Day 1 and 11 am on Day 2 in the Finish area.

Lost competitors proceeding North will reach a trainway bordering the terrain, or a fence, from where they can get to the Finish area. Please report to the Finish tent! The Finish can be contacted on 06-20-949-43-78, (+36-20-949-43-78 from a foreign mobile phone).
 
Result ceremony will start at 1.30 pm on Day 2.

Other important information
- We kindly would like to attract your attention to the
  fact that the competition terrain contains extreme
  detaild parts where accurate map reading is
  essential. Be careful! :-)
- There are some farm yards on the competition
  area. We tried to avoid going close to those that are
  guarded by dogs. In addition all farms were informed
  about the event.
- There may be open wells on a few old, ruined farm
  yards. Be careful, preferably avoid crossing these
  areas.
- The competition area is bordered by a military
  property from the north and there is one close to the
  finish area too. It is forbiden to go close to these or
  cross their fences.
- During the weekdays there are forestry operations in
  the competition area, take due care!
- Please also take care of the order and cleanliness
  of the accommodation venues and the Event
  Centre. Put all your rubbish in the designated
  containers and mobile toilets. Use only the toilets
  provided. Keep the accommodations and the event
  area as clean as you would like to find them.
- It is forbidden to smoke, make fires or use a naked
  flame anywhere in the competition terrain, in the
  Finish area or in the Parking.
- In order to safeguard the wild game in the forest, no
  dogs should be taken onto the competition area and
  please keep them on a lead in the Finish area as
  well!
- There is a buffet serving hot and cold food in the
  Finish area.
- On Day 2 the dr. Szentgyörgyi Imre Memorial OL
  event will be organised as the first round of OL
  championship of the employees and students of the
  post and communication industry and schools.
- The Slovak - Hungarian Veteran Competition will be
  organised again. Based on Day 1 results the best
  veteran competitors of the two countries will compete
  on Day 2.
- Every competittor takes part at their own risk.

Trail-O event
Date: on Saturday, 12th April. Base time: 3pm.
Parking for disabled are close to the start.
A separate information bulletin will be published before 9th April.

We'd like to kindly welcome you all!